JM does not take responsibility for the translation

Belsethagen

Rykkinn, Akershus

Boligprosjektet Belsethagen var tidlig ute med flere av godene vi i dag finner i de mer eksklusive segmentene av boligmarkedet.

Blant flere eksklusive kvaliteter ble det laget en felles lobby, som skal fungere som en sosial sone for beboerne i prosjektet Belsethhagen. Tanken var at beboerne skal kunne sette seg ned og slå av en prat med naboene. Det ble også laget et eget hobbyverksted for de som ønsket å gjøre håndtverk. Beboerne kan dessuten tilby egen leilighet til gjester. Kommer det overnattingsbesøk finnes det i prosjektet en leilighet, fullt utstyrt med minikjøkken og eget bad.

Alle leilighetene har universell utforming og livsløpsstandard. Leilighetene er fordelt på to bygg med underliggende garasjekjeller. Et bygg er trukket opp mot nord slik at stue og uteplass vender mot syd. Her ligger også det utvidede inngangspartiet med felles lobby. Det andre huset ligger med ryggen mot øst, slik at stue og uteplasser vender mot vest. 

Byggene har hvert sitt inngangsparti med trapperom og heis til alle leilighetsetasjer. Det er også direkte adkomst til garasjekjeller fra oppgangene. Adkomst utenifra og inn til leilighetene går direkte via svalgang. Svalgangene har en dybde på to meter, slik at det er plass til kafébord og stoler utenfor hver leilighet.

Ved ferdigstillelse ble det opparbeidet et stort området med beplantning, som i dag utgjør en flott, privat hage.


Built By JM

Se flere referanseprosjekter