JM does not take responsibility for the translation

Biterudkollen

Biterud, Asker, Akershus

Med utsikt i alle himmelretninger ligger boligprosjektet Biterudkollen vakkert til på et lite høydedrag, en kilometer nord for Asker sentrum.

Bebyggelsen i prosjektet Biterudkollen består av to lave hus. Begge med store og romslige balkonger eller terrasser. Beboerne har tilgang til underjordisk parkeringsanlegg, med heis til alle leilighetplan. 

Mellom de to husene er det opparbeidet et privat hagetun med paviljong. Det unike med hagetunet er at det har en stor tunstein, som har ligget på tomten siden forrige istid. Steinen ble funnet under utgravningen av boligprosjektet. I samhørighet med øvrige som var delaktige i prosjektet likte vi idéen om å gjøre noe spesielt med steinen. Den ble derfor plassert midt på tunet som en del av prosjektets utsmykning.

Det finnes mange turområder i nærheten av Biterudkollen. Asker golfbane og vakre Vestmarka med sine badevann, turløper og skiløyper ligger kun minutter unna.


Built By JM

Visste du at?

Boligprosjektet Biterudkollen ble nominert til byggeskikkprisen i 2013.  En byggeskikkpris er en pris som hvert år tildeles byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.

Se flere referanseprosjekter