JM does not take responsibility for the translation

Kjørbokollen

Sandvika, Bærum, Akershus

Kjørbokollen Utbygging AS har vært utbygger av boligprosjektet Kjørbokollen. Det er et utbygningsselskap eid av AF Ragnar Evensen AS og Byggholt AS, nå JM Norge AS.


Built By JM

Se flere referanseprosjekter