JM does not take responsibility for the translation

Trulsrudmarka

Lommedalen, Bærum, Akershus

I mange år har vi i JM Norge jobbet effektiv for å bygge opp boligfeltet Trulsrudmarka til det det er i dag.

Da vi fikk kontrakt til å bygge i Trulsrudmarka, var det regulerte området på ca. 250 000 kvadratmeter. Her skulle det bygges boliger, tun og lekeplasser i tillegg til veier og samferdsel, ledningsnett og alt annet som må til for at det skal kunne bli mulig å bosette seg i området. Vi startet arbeidet i år 2000.

Områdekartet i bildekarusellen viser flere detaljer i utbyggingen av boligfeltet. Videre følger byggetrinnene i kronologisk rekkefølge:

Område 1: består av totalt 39 boliger, alle med carport. Boligene er tegnet av Archus Arkitekter ved Arne Haugen. Adresse Speidersletta 2-22 og Trulsrudskogen 2-45.

Felt A2: består av 9 stk tomannsboliger, eller 18 enheter. Disse ble ferdigstilt i 2002. Adresse Emilie Haugs vei 1-37.

Felt B6: består av B6-1, B6-2 og B6-3. B61 består av 6 eneboliger som ble ferdigstilt i 2004. B62 består av 17 eneboliger som ble ferdig i 2005. Det siste trinnet, B63, består av 12 boliger og ble ferdigstilt i 2006. Adresse Ellen Weas vei 1-8 og 73-101 (ikke 74-76-78) og Trulsrudlia 2-18.

Felt B10: består av B10-1, B10-2 og B10-3. Felt B10-1 består av 13 boliger, som ble ferdigstilt i 2006. B10-2 ble ferdig i 2007 og består av 10 eneboliger. B10-3 rommer 11 boliger og sto ferdig i 2008. Adresse Trulsrudskogen 47-100 (med unntak av 44-54).

Felt A7-3 (er ikke tegnet inn på oversiktsbildet. Feltet er plassert mellom området 1 og området 2 på kartet): består av 7 miljøhus og ble ferdigstilt i 2009. Adresse Trulsrudskogen 44-54.

Området 2 (også kalt Felt B9): består av 10 eneboliger, som alle ble overlevert i 2009. Adresse Trulsrudsvingen 7-22.

Felt A4: består av Felt A4-1 med 20 eneboliger. Ferdigstilt i 2011. Felt A4-2 inneholder 17 rekkehus som ble ferdige i 2012. A4-3 ble overlevert mellom desember 2012 og mars 2013, og inneholder 24 rekkehus.


Built By JM

Se flere referanseprosjekter