JM does not take responsibility for the translation

I Buskerud har JM bygget innholdsrike boliger siden 1960-tallet. Da under navnet Byggholt. Med 123 kilometer kystlinje og fjellområder på mer enn 1000 meter over havet, har prosjektene blitt utformet svært forskjellig, alt etter hvor i fylket de ligger. Se våre referanseprosjekter i Buskerud under.


Built By JM