JM does not take responsibility for the translation

I hovedstaden har vi bygget boliger i mange år. I våre hus skrives historie og gjennom årene er det blitt mange av dem i Oslo. JMs boliger preges av et bredt spekter av ulike design og arkitektur, kvaliteter og størrelser. Her ønsker vi å presentere noen av de mange boligprosjektene som har blitt bygget gjennom årene.


Built By JM