JM does not take responsibility for the translation

Kavaleren

Rodeløkka, Oslo

På Rodeløkka i Oslo bygget vi nye, urbane og sentrumsnære leiligheter i trafikkstille omgivelser. Kavaleren tilbyr en ny herlig livsstil for sine beboere. Med en sydende ”up´n coming”-bydel rett utenfor døren, sykkelavstand til hele Oslo og kun noen få minutter til fots når man trenger trikk, buss og t-bane. Til tross for det er kvartalet en trafikkstille og rolig sone av byen.

Om boligene

Leilighetene er moderne og funksjonelle, i forskjellige størrelser og varianter for å passe alle slags mennesker i alle faser av livet. Det er gjennomgående god standard og integrerte hvitevarer inkludert på kjøkken. Felles, solrik takterrasse med panoramautsikt over byen og indre Oslofjord i tillegg til utsikten til Holmenkollen og Grefsenkollen. Alle leilighetene har egen balkong eller markterrasse. Felles uteareal er en pent opparbeidet og lett tilgjengelig hage med grøntarealer og prydbeplantning. 

Om utformingen av prosjektet

Kavaleren består av to sammensatte bygningskropper med hovedretning parallell med Fjellgata. Høydene på bygningskroppene varierer mellom fire og seks etasjer, samt en underetasje, der de øverste etasjene er inntrukne. Under bakken er det etablert garasjekjellere og boder i 2 plan, innkjøring i underste etasje fra Gøteborggata.

Kavaleren ligger i overgangssonen mellom murbyen og småhusbebyggelsen på Rodeløkka. Utformingen tar utgangspunkt i kvartalets plassering i overgangssonen mellom kvartalsbebyggelsen på Dælenenga og trehusbebyggelsen på Rodeløkka. Det synes naturlig å knytte ny bebyggelse primært til teglbyen samtidig som den tilpasses trehusbyen i sør. Byggenes hovedvolum er derfor i hovedsak utført i tegl, med innslag av tre og puss.

Til hvert av byggene er det lagt tverrstilte fløyer mot nord, som hver er én etasje høyere enn hovedkroppene markert med lettere pussede overflater. Dette både for å bringe lettere og lysere materialer inn mot gårdsrommet, hvor vi ønsker å ha et mykere preg med gode og lyse oppholdsarealer, og for å understreke de vertikale brytningene av bygningskroppene.

Pussfargene variere noe avhengig av om de vender mot omgivelsene, eller inn mot områdets fellesarealer for å gi byggene noe ulik karakter og variasjon. De tverrstilte fløyene bidrar også til forhøyet bokvalitet idet de gir solinnfall fra, og utsyn mot, flere retninger. Prosjektet rommer en stor andel gjennomlyste og tosidig belyste leiligheter.


Built By JM

Se flere referanseprosjekter