JM does not take responsibility for the translation

Lilleakerveien 43

Lilleaker, Oslo

I boligprosjektet Lilleakerveien 43 ble det lagt vekt på at alle leilighetene skal ha goder som enkel adkomst, funksjonell organisering og gode lysforhold.

Arkitektenes utgangspunkt var at i Lilleakerveien 43 skulle man kunne ha en lettstelt hverdag. Samtlige leiligheter er bygget med livsløpsstandard, som vil si at de er tilpasset de utfordringene man kan møte når en blir eldre. Boligprosjektet ble tegnet med sikkerhet og praktisk bruk som stikkord. Selv om leilighetene i 2005 ble utformet som seniorboliger, er de i dag bebodd av både enslige, familier og eldre beboere.

Bebyggelsen på Lilleaker fremstår som sjarmerende, med en rekke romslige og eldre eneboliger. I prosjektet Lilleakerveien 43 forsøkte vi derfor å inkludere noen av de øvrige fellestrekkene i nabolaget til våre bygg, for å harmonere med nærområdet. Vi ønsket å gjøre prosjektet tidsriktig, så byggene fikk derfor tydelige takutstikk, vinduene er oppdelt i ulike flater, og det er et innslag av trepanel i de murte fasadene. Dette gir et inntrykk av moderat og behersket modernisme.

Prosjektet er plassert slik at det følger terrenget og hellingen på tomten. Fløyene er forskjøvet i en trappeløsning slik at det er god terrengtilpasning og maksimale sol- og lysforhold. Mellom de to byggene er det dannet et hyggelig, felles gårdstun til glede for beboerne.


Built By JM

Se flere referanseprosjekter