JM does not take responsibility for the translation

Kvinner i JM

Vi er overbevist om at en god fordeling i kjønn og alder gir et sunt og positivt arbeidsmiljø. Derfor har vi satt oss som mål å øke kvinneandelen blant våre fagarbeidere fra 2,5 % til 20 % innen 2030.

For å bygge gode lag må man ha personer med mange ulike kvaliteter. Dette vet vi i JM og derfor finnes det en plass for alle typer mennesker hos oss. Gjennom godt lagspill og tillit til hverandre henter vi ut de beste kvalitetene hos oss alle. Det hjelper oss både i å lykkes med produksjonen, samt gi hverandre mening i arbeidshverdagen.

kvinner i byggebransjen

God kjønnsbalanse er også viktig for å bygge de beste lagene. Dessverre er det ikke så mange kvinnelige fagarbeidere. Vi i JM har nå satt fokus på dette. Vi ønsker at våre byggeplasser skal være de beste arbeidsplassene for kvinnelige fagarbeidere. I tillegg ønsker vi å vise veien inn i vår bransje for kvinner som er interessert i å bytte arbeidsretning.

Mangfold

Vårt mål er mangfold blant ansatte. Vi ser at vi har kommet et stykke på vei blant ledere og funksjonærer, her har vi en god miks av både kjønn og nasjonaliteter. Ved å sette fokus på dette i rekrutteringen har vi i dag en kvinneandel på nesten 13% av våre anleggsledere og 25% blant arbeidslederne. Men fortsatt er det svært få kvinnelige fagarbeidere hos oss. Dette vil gjøre noe med.

Kvinnelige voksenlærlinger


Å ha et mål om 20% kvinneandel blant fagarbeidere er ganske hårete. For å få en jevnere fordeling, må vi sette ambisiøse mål. Det er krevende å overbevise jenter i ungdomsskolealder om å velge tømrerlinje, så nå satser vi på å omskolere noen som allerede har prøvd seg i arbeidslivet innen andre retningslinjer.

Sommeren 2018 søkte vi etter kvinnelige voksenlærlinger. Interessen viste seg å være god og vi fikk mange gode søkere med spennende bakgrunn. Vi har nå rekruttert 6 stk. i første omgang, som går inn i et løp på lik linje med våre øvrige voksenlærlinger.

Intervju med voksenlærling

Tone Marie er en av de seks nye lærlingene som startet i 2018, og trives godt med en helt ny arbeidshverdag på prosjektet Grefsen Stasjon i Oslo. – Det er ikke noe vi gjør her som ikke jenter kan få til. Man trenger ikke være fysisk sterk for å jobbe på en byggeplass. Det er et yrke for alle, mener Tone Marie bestemt.

Les hele intervjuet med Tone Marie her

Miljøansvar

Vi tror at muligheten til å jobbe i en virksomhet som tar miljøansvar også er noe som tiltrekker gode kandidater. Vår satsing på Svanemerking og avfallsreduksjon på byggeplassene har hjulpet oss med å tiltrekke både flinke kvinner og menn.

JOBB I JM

Les mer om hvordan det er å jobbe i JM, og våre forskjellige yrker her.

Trykk her for å lese mer