JM does not take responsibility for the translation

For studenter

En måte å bli kjent med JM Norge på er å ha praksisplass eller skrive eksamensoppgave hos oss. Du kan også møte oss på karrieredager rundt om i landet.

Veiene til en karriere i JM

Her er noen av veiene til en karriere i JM, avhengig av hva du studerer og hvor du er i studieløpet.

Vi i JM vil skape forutsetninger for at du skal være stolt av karrieren din, og det gjør vi ved å tenke langsiktig i alt vi gjør. Boligene og nabolagene vi bygger i dag, skal stå i mange år fremover, og derfor er bærekraft vårt ansvar og vår ambisjon. Et eksempel på det, er at vi har løftet inn FNs globale mål for bærekraftig utvikling i virksomheten vår. Dette innebærer ulike forpliktelser, for eksempel at JMs klimapåvirkende utslipp skal være null i år 2030, og at 20 % av håndverkerne våre skal være kvinner.

I vårt arbeid med å utvikle bærekraftige boliger og levende boligområder er det mange utviklingsmuligheter og spennende oppgaver for deg som studerer. Bli med og skriv historie med oss!

For deg som studerer til sivilingeniør (master) eller ingeniør (bachelor, høyskole eller fagskole)

Det er mange ulike karriereveier inn i JM for deg som studerer til sivilingeniør eller ingeniør innen bygg eller byggrelaterte fag.
Etter eksamen er du som sivilingeniør velkommen til å søke på vårt traineeprogram innen prosjektutvikling. Programmet går over to år og består av fem blokker som både er praktisk og teoretisk innrettet. I blokkene får du følge ulike roller i bedriften, og får et helhetsperspektiv på virksomheten vår. Etter hver avsluttet blokk samles alle traineene i konsernet til en felles teoriuke med fokus på lederskap og personlig utvikling.

Studerer du til å bli høyskoleingeniør med studiespesialisering innen bygg, kan du søke om å få være med i vårt studentprogram innenfor produksjon - Startskuddet. Programmet omfatter sommerjobb i to år, en rekke samlinger som skal forberede deg på arbeidslivet, og skriving av hovedoppgave i samarbeid med oss.

Etter eksamen har du som ingeniør (bachelor, høyskole eller fagskole) muligheten til å bli en av våre prosjektingeniører, gjennom programmet Fremtidens prosjektleder – Velkommen inn. I rollen som prosjektingeniør får du en utviklende rolle der du inngår i arbeidsledelsen ute på et av våre prosjekter, med en klar karrierevei videre i JM.

Du kan selvfølgelig også søke andre stillinger hos oss etter endt eksamen. Disse finner du under ledige stillinger.

For deg som går på videregående skole

For deg som går på videregående skole innenfor bygg og anlegg, kan vi tilby lærlingeplasser innenfor tømmer og betong. Vi har samarbeid med flere videregående skoler.

Trainee

Vi vil at du skal være en av dem som sammen med oss bygger fremtidens samfunn og bidrar til at bærekraftige bydeler kan vokse frem.

Søknad

Vi har nå stengt for søknader, men åpner igjen for neste års program i januar.

Traineeprogrammet

Vårt toårige tranieeprogram består av fem blokker: to blokke innenfor produksjon, en blokk innenfor prosjektering, en blokk innenfor prosjektledelse inklusiv marked og salg, og en blokk innenfor virksomhetsutvikling eller sentralt innkjøp. Blokkene er både praktisk og teoretisk innrettet.

Etter hver avsluttet blokk samles alle traineene i konsernet for en felles teoriuke med fokus på lederskap og personlig utvikling. Under minst en av de fem blokken er du utplassert et annet sted, i en annen region eller i et annet land. Dette er obligatorisk. Som støtte under de praktiske delene av programmet har du en egen veileder og selvfølgelig dyktige og hjelpsomme kollegaer.

Etter å ha gjennomført vårt traineeprogram, begynner du som ass. prosjekteringsleder. På sikt vil vi at du skaI fortsette å utvikle deg til prosjektleder og deretter kanskje i høyere lederstillinger innenfor JM. I selve traineeperioden får du en mer generell rolle – spesialkunnskapene får du etter hvert.

Skriv historie med oss

Vi vil sikre at du får en karriere du kan være stolt av, og det gjør vi ved å tenke langsiktig i alt vi gjør.

Husene, bydelene og bomiljøene vi skaper, skal stå i minst 100 år, og derfor er bærekraft vårt ansvar og vår ambisjon. Vi har løftet inn FNs globale mål for bærekraftig utvikling i virksomheten vår. Dette innebærer ulike forpliktelser, for eksempel at JMs klimapåvirkende utslipp skal være null i år 2030, og at 20 % av håndverkerne våre skal være kvinner.

Når du arbeider hos oss, er du med på å endre bransjen. Bli med og skriv historie med oss.

Har du spørsmål?
Har spørsmål om traineeprogrammet vårt, kan du kontakte HR-sjef Espen Wold, espen.wold@jm.no.

Følg traineene våre

Traineene våre blogger om hverdagen hos oss, les traineebloggen her.

Studentprogrammet Startskuddet

Vårt studentprogram retter seg mot deg som studerer til høyskoleingeniør med spesialisering innenfor bygg. Dette er en perfekt start for deg som er interessert i en karriere innenfor produksjon.

Programmet går over to år, og du får et unikt innblikk i virksomheten vår samtidig som vi lærer deg å kjenne. I løpet av programmet inviterer vi deg til samlinger som vi fyller med inspirerende og lærerikt innhold. Du får også mulighet til sommerjobb i to år, og til å skrive din hovedoppgave sammen med oss.

Samlingene

Du blir invitert til flere samlinger sammen med de andre deltakerne i Studentprogrammet. Samlingene vil ha forskjellige temaer, blant annet: Lederskap i produksjon der vi gir verdifulle råd for din karriere som fremtidig leder. Strukturert produksjon der du får en forståelse for hvordan strukturer skapes i et allerede komplekst miljø. Logistikk innenfor produksjon der vi forteller hvordan vi i JM jobber for å utvikle og effektivere logistikken.

Sommerjobb

Du får mulighet til å ha sommerjobb i to år i produksjon på en av våre byggeplasser. Her kommer du til å lære mye og få verdifull erfaring om hva som venter deg i din fremtidige karriere. Du får en veileder som vil hjelpe deg og gi deg mange gode råd og tips.

Hovedoppgave

Studentprogrammet avsluttes med at du skriver din avsluttende hovedoppgave. sammen med JM. Vi vil presentere ulike forslag til emner, men vi er selvfølgelig åpne for dine forslag til emner og hvordan JM kan bidra. Du vil få en veileder under oppgaveskrivingen som hjelper deg med å besvare spørsmål.

For deg som går på videregående skole

For deg som går på videregående skole innenfor bygg og anlegg, kan vi tilby lærlingeplasser innenfor tømmer og betong faget. Vi har et nært samarbeid med flere videregående skoler.

Du kan søke om lærlingeplass/praksisplass under Ledige stillinger.