JM does not take responsibility for the translation

MULIGHETER FOR OPPLÆRING OG UTVIKLING I JM Norge

Din kompetanse og erfaring er viktig for oss. Vi legger til rette for at du utvikler deg, både internt i JM Norge, i JM-konsernet og ved ekstern tilleggsutdannelse.

JMs traineeprogram
JMs traineeprogram er konsernovergripende og gjennomføres i samarbeid med JM AB i Sverige, slik at du som trainee får en bredest mulig oppfølging og kommer inn et større team av traineer. Les mer om JMs Traineeprogram her »

Velkommen inn
Hvert år rekrutterer vi nyutdannede ingeniører som kan gå vår karrierestige med en personlig utviklingsplan innen produksjon.

Velkommen inn! »

Du kan velge å jobbe ved et av våre 5 avdelingskontorer – eller i utlandet
Hos oss er mulighetene mange. Du kan jobbe lokalt der du bor, flytte på deg til et annet av våre kontorer – eller jobbe i Sverige eller Finland. Som ansatt i JM er mulighetene store for forflytning innen konsernet.

Godt arbeidsmiljø
Samhold, fellesskap og godt arbeidsmiljø er grunnpilarer hos oss. Du blir del av et nettverk der du kan utvikle deg sammen med andre faglig dyktige kollegaer.

Vil du være med på laget?
Vi i JM er stadig på jakt etter vår neste dyktige kollega. Hvis vi har ledige stillinger, listes de her:

Ledige stillinger »