JM does not take responsibility for the translation

Yrker i JM

Dyktige og engasjerte medarbeidere er helt avgjørende for vår fremgang. Derfor bygger vi langsiktige relasjoner med våre medarbeidere, og gir dem forutsetningene til å utvikle seg i jobben gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. I JM har vi mange ulike yrkesroller, og noen av dem finner du her.

Håndverkere
Som håndverker i JM har du mulighet til åjobbe som tømrer eller betongarbeider. Utdanning ved yrkesfaglig løp i videregående opplæring med to år på skole og to år som lærling i bedrift. Det finnes også flere utdanningsløp. Se www.utdanning.no for mer informasjon om disse yrkene.

Bas tømmer/betong
En medarbeider med lang erfaring som håndverker og leder for et arbeidslag, og som selv deltar i utførelsen.

 

Prosjektingeniør
Er ofte en nyutdannet ingeniør som er på byggeplass for å lære gjennom mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Arbeidsleder
Planlegger og leder arbeidet for arbeidslaget. Sørger for at nødvendige materialer er på plass til rett tid. Har ofte utdannelse som ingeniør, men kan også ha håndverksbakgrunn med lang yrkeserfaring.

Anleggsleder
Leder hele virksomheten på byggeplassen. Ansvarlig for fremdrift, økonomi, arbeidsmiljø og sikkerhet på bygget. Dette er en person med lang erfaring og teknisk utdannelse.

Prosjektleder
Har totalansvaret for byggeplassens økonomi og gjennomføring, herunder avtaleinngåelse og kontraktsoppfølging av underentreprenører. Ofte ansvar for flere prosjekter.

 

Prosjektsjef
Er JMs byggherrerepresentant og prosjektets øverste leder. Har totalansvar for hele prosjektets økonomi.

Prosjekteringsleder
Har ansvar for prosjektets prosjektering og planlegging, samt ansvar for myndighetsbehandling, herunder avtaleinngåelse og kontraktsinngåelse med eksterne ressurser.

 

Innredningsansvarlig
Ansvar for å administrere kundens innredningsvalg i et boligprosjekt. Det innebærer å påse at kunden får tilbud om selv å påvirke innredningen i sin bolig, samt bidra til en god samordning mellom kunder, leverandør og produksjonen.

Stabsfunksjoner
I stabsfunksjon har vi en rekke avdelinger som støtter JMs kjernevirksomhet, som Forretningsstøtte, HR, Juridisk avdeling, Markedskommunikasjon og Økonomi.