JM does not take responsibility for the translation

KUNDEOMBUDSMANN

Vi arbeider hardt for å tilby god kvalitet, og det er vår målsetting å levere en feilfri bolig til rett tid. Det kan likevel hende at noe er feil, og da ber vi deg om å reklamere til kundeservice@jm.no så snart du oppdager feilen.

Kundeombudsmann i JM
Som en del av vårt arbeid for å sikre best mulig saksbehandling, har vi også etablert en kundeombudsmann i JM. Hvis du er mener at en henvendelse er uriktig behandlet kan du derfor be JMs kundeombudsmann om å vurdere saken. JMs kundeombudsmann er ansatt i JM, men arbeider upartisk og har som oppgave å ta stilling til saken fra et ståsted utenfor det aktuelle prosjektet.

Kundeombudsmannen kan ved behov også megle i saken. Dersom saken ikke har blitt tilstrekkelig belyst, kan den også bli sendt tilbake til ny behandling i første instans.

E-post med redegjørelse for saken sendes til: kundeombudsmann@jm.no.