JM does not take responsibility for the translation

Ledelsen

JMs organisasjon er inndelt i konsernstaber, forretningsenheter og regioner. JM Norge AS er organisert i tre regioner:

  • Region Oslo dekker Oslo og Akershus med avdelingskontor på Lilleaker.
  • Region Syd dekker Buskerud, Telemark og Vestfold med avdelingskontor i Tønsberg.
  • Region Vest har avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Alle våre regioner besitter solid kompetanse innen akkvisisjon, prosjektering, salg/markedsføring og produksjon. I Oslo-regionen utføres vitale deler av byggearbeidene med egne fagarbeidere og med egen byggeplassadministrasjon.

Økonomi- og regnskapsoppgaver samt støttefunksjoner for innkjøp, HR, markedskommunikasjon, IT, kvalitetsstyring og HMS er samlet på hovedkontoret på Lilleaker hvor også administrerende direktør sitter.

En desentralisert organisasjon med tydelig delegert resultat- og markedsansvar har skapt en sterk og effektiv forretningskultur i JM.

Martin Asp

Administrerende direktør JM Norge AS

Ae-utland@jm.se

Martin Asp er utdannet sivilingeniør og økonom, og har blant annet vært VD for Kvarnholmen Utveckling AB.

Martin har tidligere innehatt roller som arbeidsleder, prosjekteringsleder og prosjektleder i JM AB før han overtok stillingen som administrerende direktør i JM Norge AS.

«Det er svært stimulerende å få jobbe i et selskap som er så kundefokusert, og som samtidig hele tiden arbeider strukturert med forbedringer» – Martin Asp

Hilde Vatne

Direktør Region Oslo, JM Norge AS

post@jm.no

Hilde Vatne er utdannet handelsøkonom & MBA fra BI og ESCP Europe. Hun har jobbet innenfor eiendom siden 1994, blant annet som konserncontroller og CFO i ulike selskaper.

Hilde har vært regionsdirektør i JM Norge siden 2011, og er styremedlem i JM OY (Finland) og jm@home. Region Oslo dekker Oslo og Akershus.

«JM er en langsiktig og seriøs boligutvikler som fokuserer på fornøyde kunder og en bærekraftig verdikjede. Det er det lett å identifisere seg med» – Hilde Vatne

Svein Sundby

Direktør Region Syd, JM Norge AS

svein.sundby@jm.no
+47 934 42 523

Svein Sundby er utdannet ingeniør bygg med tilleggsutdannelse i økonomi. Han har jobbet i mange år som anleggsleder og prosjektleder i entreprenørselskaper.

I JM har Svein hatt stillinger som prosjektsjef og distriktssjef Vestfold før han tiltrådde sin nåværende stilling. Region Syd dekker Vestfold, Telemark og Buskerud.

«Jeg syntes det er inspirerende å nå mål og få til ting sammen med andre, og at vi i JM er langsiktige i alt vi gjør» – Svein Sundby

Thomas Børnich

Direktør Region Vest, JM Norge AS

thomas.bornich@jm.no
+47 996 39 783

Thomas Børnich er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg 4 års erfaring som befal i Forsvaret. 

Thomas begynte sin karriere i JM som trainee, og har senere bekledd roller som prosjektsjef og distriktssjef før han tiltrådde sin nåværende stilling. Region Vest dekker Rogaland, Hordaland og Trøndelag.

«Det er inspirerende å jobbe i et selskap der vi stiller langt høyere krav til oss selv internt, enn hva myndigheter gjør hva gjelder miljø og bærekraft» – Thomas Børnich

Helge Gundersen

Produksjonsdirektør JM Norge AS

helge.gundersen@jm.no
+47 934 18 538

Helge Gundersen er utdannet anleggsingeniør og bedriftsøkonom med over 30 år i byggebransjen.

Helge har vært i JM siden 2003, og har tidligere jobbet som anleggsleder og prosjektleder, samt produksjonssjef siden 2009. Helges nåværende rolle er delt mellom avdelingsdirektør Produksjon i Region Oslo og produksjonsdirektør i JM Norge AS.

«Det beste med å jobbe med produksjon i JM er at det er veldig engasjerte medarbeidere der som synes det er moro å jobbe med forbedringer» – Helge Gundersen

Ann Kristin Søreid

HR-direktør JM Norge AS

ann.kristin.soreid@jm.no
+47 992 93 222

Ann Kristin Søreid er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor, med 1. avdeling jus som påbygging. Hun har sin bakgrunn i revisjon og konsernregnskap, og med hjerte for utvikling av medarbeidere og ledere gikk veien etter hvert over til HR.

Ann Kristin jobbet som HR-direktør i mediebransjen før hun kom til JM Norge i 2015 og tiltrådde sin nåværende stilling.

«Det beste er å få jobbe sammen med de dyktige folkene i JM som alle er stolte av det vi skaper, og at vi alltid har som mål å ha de mest fornøyde kundene» – Ann Kristin Søreid

Kjell Kvarekvål

Direktør Markedskommunikasjon JM Norge AS

kjell.kvarekval@jm.no
+47 928 12 319

Kjell Kvarekvål er utdannet siviløkonom fra BI, og har bl. a. arbeidet flere år med eiendomsutvikling og energi i ulike større og internasjonale selskaper.

Kjell har tidligere vært daglig leder for JMs datterselskap Seniorbo AS og HR-direktør for virksomheten i Norge.

«JMs store styrke er langsiktighet, «hel ved» og reell oppmerksomhet på bærekraft som Svanemerkingen er et godt eksempel på» – Kjell Kvarekvål

Yvonne Høgetveit

Direktør Forretningsstøtte og Innkjøp JM Norge AS

yvonne.hogetveit@jm.no
+47 995 97 810

Yvonne Høgetveit er Master of Science-kandidat i strategi og markedsføring.

Yvonne har ledererfaring fra både FMCG og BAE-næringen innen strategisk innkjøp og kategoriforvaltning, virksomhetsutvikling, endringsledelse, markedsføring og salg fra større, internasjonale konsern.

«Gjennom strukturert prosjektutvikling og standardiserte løsninger, med fokus på bærekraftige bygg, sikrer vi god lønnsomhet og høy kundeverdi» – Yvonne Høgetveit

Hans T. Landsværk

Økonomidirektør JM Norge AS

hans.landsvark@jm.no
+47 934 18 522

Hans T. Landsværk er utdannet handelsøkonom, og har bekledd roller som controller, regnskapssjef og eiendomsforvalter i JM siden har begynte i selskapet i 1987.

Hans har vært økonomidirektør i JM Norge AS siden 2006.

«Det er bra å jobbe i en virksomhet som er en trygg og seriøs leverandør av varige verdier for våre kunder» – Hans T. Landsværk

Frode Brogren Lid

Juridisk direktør JM Norge AS

frode.brogren-lid@jm.no
+47 934 13 377

Frode Brogren Lid er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Frode arbeidet som advokat advokatfirmaer i over 10 år, før han i 2011 ble ansatt som juridisk direktør i JM.

Frode er også styremedlem i JM Entreprenør AS.

«Det beste med JM er at vi er ledende i bransjen på miljø og bærekraft, med langsiktighet som rettesnor i hele vår virksomhet» – Frode Brogren Lid

JM Norge AS eies av svenske JM AB. JM AB er en av Nordens største boligutviklere og har bygget boliger i Sverige siden 1945.

Les mer om JM AB her