JM does not take responsibility for the translation

Hos JM tar vi arbeidsmiljøet på alvor

Vi har trygge, sikre arbeidsplasser og et sunt og godt arbeidsmiljø.

Vi jobber systematisk

Vi legger vekt på god planlegging og oppfølging i vårt HMS-arbeid. To ganger i året gjennomfører våre interne revisorer orden- og ryddighetsrevisjoner på alle våre byggeplasser. På disse besøkene ser vi både på hvordan HMS-arbeidet på byggeplassen foregår og sjekker at det foreligger riktig dokumentasjonen. I tillegg gjennomfører vi regelmessige byggeplassbesøk der byggeplassene får en skriftlig tilbakemelding på sin HMS-status.

Vi jobber kontinuerlig

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer. Vi utarbeider tiltak og sørger for at disse blir fulgt opp. Dette kan være tiltak for å unngå ulykker, unngå kontakt med helseskadelige stoffer, samt å begrense den fysiske slitasjen på våre medarbeidere. Dersom vi oppdager alvorlige HMS-forhold som ikke er tilfredsstillende, stopper vi arbeidet til forholdene er utbedret. Vi har en kultur for å si ifra hvis man ser noe som burde vært endret, og vi rapporterer uønskede hendelser. Hos JM skal alle jobbe for å unngå ulykker og redusere sykefravær.

Vi jobber sammen

Vi sørger for at alle ansatte har riktig verneutstyr og vet hvorfor de skal bruke det. Det gjelder også funksjonærer og andre besøkende på byggeplassene. Vi bryr oss om hverandre. Vi markerer Arbeidsmiljødagen årlig. Da går vi vernerunder, samles for å diskutere HMS og utarbeider HMS-handlingsplaner for byggeplassene. I 2017 utvider vi dessuten Arbeidsmiljødagen til en hel uke, hvor vi jobber mer inngående med HMS i hele organisasjonen.

MILJØ

I JM bygger vi bærekraftige boliger som er 25 % bedre enn myndighetskravet til tilført energi.

Les mer om våre miljøtiltak