JM does not take responsibility for the translation

Historie

JMs historie startet i 1945 da byggmester John Mattson startet sin virksomhet John Mattson Byggnads AB. I Norge startet JMs historie med JMs kjøp av Byggholt i 1998. Byggholts historie begynte i 1964 med opprettelsen av Brekke & Holt AS. Etter JMs kjøp av Byggholt i 1998 ble etter hvert også øvrige virksomheter kjøpt opp: Prosjektfinans (Vestfold, Telemark og Bergen) i 1999, Vikevåg Bolig (Rogaland) i 2003 og Øie AS (Romerike) i 2011.

1945: Byggmester John Mattson danner selskapet John Mattson Construction Ltd, som i dag er JM AB.

1965: JM etableres i Belgia.                                                 '

1982: JM blir børsnotert.

1995: Gjennom salg, oppkjøp og emisjon styrker JMs  finansielle stilling seg betydelig, JM får to nye store aksjonærer. Gjennom økt aksjeomsetting skapes større spredning av eierfoholdet til JM.

1998: JM kjøper den norske boligutvikler og entreprenørselskapet Byggholt AS. Legger grunnlaget for flere senere oppkjøp og etableringer i vekstområder i Sør-Norge.

1999: Etablering i Danmark. Ny organisasjon og nye finansielle mål.

2000: Skanska selger eierandeler i JM.

2005: JM feirer sitt 60-årsjubileum. JM bygger ca 4000 boliger hvert år, omsetter for over 8 milliarder og har ca 2200 ansatte.

2006: JM etablerer virksomhet i Finland med fokus på hovedstadsregionen i Helsinki.

2008: JM innfører lavenergihus som standard i alle boligprosjekter i Sverige.

2011: Skifter i Norge navn til JM Norge AS. JM kjøper bygg- og prosjektutviklingsselskapet Øie AS på Romerike, nord for Oslo.

2012: Lavenergibolig, ”25 %-bedre”, innføres som standard i JM Norge.

2018: Vi starter svanemerking av alle våre boliger i alle konsernets land.

2019: JM-konsernet tar ytterligere et steg i å fokusere på kjernevirksomheten gjennom salg av den eksterne entreprenørvirksomheten i Norge, JM Entreprenør AS.