JM does not take responsibility for the translation

Verdiskapning gjennom prosjektutvikling

Verdiskapning gjennom prosjektutvikling. Vi bygger hus og leiligheter der folk vil bo. For å utvikle gode boliger tilpasset kundenes behov og lokal by- og landskapsutvikling, ser vi det som avgjørende viktig å være til stede i lokalmiljøene.

All prosjektutvikling av boliger skjer med basis i våre fem avdelingskontorer; Oslo, Tønsberg, Stavanger, Trondheim og Bergen. Med en radius på mindre enn en times biltur fra avdelingskontorene tråkker vi i gater og terreng, drøfter planer om boliger med lokale politikere og administrasjoner, og har gjennom mange års tilstedeværelse skaffet oss detaljert lokalkunnskap om hvor det er godt å bo.

Vår kjernekompetanse er akkvisisjon, prosjektering, salg og produksjon av hus og leiligheter. Alle våre regioner besitter solid kompetanse innen alle disse disipliner. For å være offensive og stadig i første linje på disse områdene, er vår ledergruppe satt sammen av personer som hver for seg har spisskompetanse innen disse områdene.

                    JM Prosjekteringshjul

Den lokale prosjektutviklingen er selve fundamentet for vår forretningsidé. Vi kan likevel ikke makte å gjennomføre en langsiktig satsning med høy kvalitet uten å ha en slagkraftig felles stab.

På Lilleaker i Oslo har vi fire staber som legger til rette for langsiktige strategier. Foruten å støtte den lokale prosjektutviklingen, bidrar stabene til en overordnet kontroll med økonomi og finans, gunstige innkjøp, moderne personalarbeid, offensiv markedskommunikasjon og effektiv drift av formelt og teknisk støtteapparat.