JM does not take responsibility for the translation

Strategi

Selskapets forretningsidé er å utvikle, selge og bygge attraktive bo- og arbeidsmiljøer som oppfyller individuelle behov i dag og i fremtiden. Selskapet konsentrerer virksomheten i de deler av landet som har stor tilvekst og hvor etterspørselen etter nye boliger er størst.

strategi

Kompetanse og bedriftskultur i JM skal videreutvikles
JM vil gjennom langsiktighet, tålmodighet og årvåkenhet i prosjektutviklingen kunne hente ut marginer i alle kostnadsledd
JM har en grunnholdning om at intelligent planlegging, gode konsepter og vellykkede prosjekter skal betales med en god pris
JM skal være en spennende arbeidsplass for medarbeidere som ønsker å arbeide tverrfaglig og ukonvensjonelt
JM skal være selektiv ved valg av prosjekter slik at ressursene bindes opp der avkastningspotensialet er størst