JM does not take responsibility for the translation

Varslerfunksjonen

JM-konsernet har en god internkontroll, men til tross for dette kan det forekomme uregelmessigheter som må håndteres.

En varslerfunksjon legger til rette for at de enkelte medarbeiderne og andre interessenter anonymt kan rapportere mistanke om alvorlige uregelmessigheter, misligheter på arbeidsplassen eller mangler i internkontrollen som kan resultere i en alvorlig uregelmessighet.

Med uregelmessighet menes en handling som utføres i den hensikt å oppnå personlig vinning eller ut fra andre motiver, og som direkte eller indirekte innebærer skade for JM.

Rapportering skjer til et uavhengig selskap, Interactive Security International AB. Klikk her hvis du vil rapportere en hendelse.