JM does not take responsibility for the translation

Brukervilkår & cookies

Brukervilkår for nettstedet www.jm.no - JM Norge AS
Hovedkontor: Lilleaker i Oslo
Organisasjonsnummer: 829 350 122

Materialet på dette nettstedet ("siden") tilbys av JM Norge AS, ("JM") som en service til sine kunder og skal benyttes bare til informasjonsformål. Enkeltvis får kopier lastes ned under de vilkår som beskrives nedenfor. Ved å laste ned materiale fra dette nettstedet aksepterer du vilkårene nedenfor. Om du ikke aksepterer vilkårene, skal du ikke benytte siden eller laste ned materiale fra nettstedet.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som, direkte eller indirekte, kan henføres til deg som individ, bl.a. navn, bilde, personnummer, kontaktopplysninger, adferd på web-området eller IP-adresse. JM verner om din personlige integritet og vi bestreber oss på å beskytte dine personopplysninger på beste måte og følge gjeldende lover og regler for personvern.

JM er personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler om deg
I din kontakt med JM vil du kunne komme til å levere visse personopplysninger til oss, bl.a. i samband med at du melder interesse for et boligprosjekt, blir VIP-kunde eller kjøper en bolig. JM behandler da personopplysninger du har gitt oss som for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse, økonomiske opplysninger, etc. JM behandler også personopplysninger for å analysere hvordan web-området brukes, og for å analysere søkeadferd, samt for å kunne vise deg tilpasset innehold. Slike opplysninger behandles kun i en form som ikke kan identifisere deg som individ.
Les mer om hvilken type av opplysninger vi lagrer om deg

Formål og lovlig grunn for vår behandling av dine personopplysninger
JM baserer behandlingen av personopplysninger på fire lovlige grunner og flere ulike formål. Vi behandler personopplysninger, gitt at du har samtykket i det aktuelle formålet, som for eksempel å informere deg, tilby og markedsføre prosjekter, boliger og boligtjenester fra JM.

Vi behandler personopplysninger, for å kunne fullbyrde avtalen med deg, som kunde, leverandør eller ansatt. Eksempel på dette kan være å tegne kontrakt, fullføre og administrere avtaleforholdet mellom deg og JM, eller overfor deg som ansatt.

JM kan og ha en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysninger. Dette gjelder for behandling av personopplysninger for å oppfylle lovkrav i henhold til for eksempel Bustadoppføringslova, Regnskapsloven og annen relevant lovgivning.

Behandlingen av personopplysninger, som vi utfører, kan og basere seg på en så kalt interesseavveiing. Eksempel på dette er når vi benytter oss av samarbeidspartnere, ved direktemarkedsføring, ved håndtering av interessenter samt for å muliggjøre allmenn kundebeskyttelse og kundeservice. JM behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i en interesseavveiing.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger vil bli behandlet av JM og dets konsernselskaper. Utover det kan dine personopplysninger bli delt med en tredjepart, som behandler personopplysninger for vår regning, i henhold til særskilte databehandleravtaler. Eksempel på dette kan være våre IT- og systemleverandører, meglerfirmaer vi samarbeider med eller leverandører av skybaserte tjenester.

Vi og våre leverandører og samarbeidspartnere behandler som hovedregel bare dine personopplysninger innen EU/EØS-området. I de tilfeller personopplysninger behandles utenfor EU/EØS foreligger enten en beslutning fra kommisjonen om at tredjelandet har sikret et tilstrekkelig nivå for beskyttelse, eller egnede sikkerhetstiltak i form av standard avtaleklausuler, bindende bedriftsinterne regler eller Privacy Shield. Dette sikrer at dine rettigheter ivaretas. Om du ønsker en kopi av sikkerhetstiltakene vi har foretatt, eller informasjon om hvor disse er tilgjengelig, kan du få det gjennom å kontakte oss som angitt under.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger? 
JM samt aktuelle tredjeparter, har foretatt sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som blir behandlet. Vi har brannvegger og antivirusprogram for å beskytte oss og forhindre uvedkommende tilgang til våre nettverk og datasystemer. Våre ansatte har klare instruksjoner for å håndtere personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler. Kun noen få av våre ansatte har tilgang til steder og systemer der personopplysningene lagres, og det kreves brukernavn og passord for å logge seg inn i systemene.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi behandler aldri dine personopplysninger lengre enn hva som er tillatt i henhold til lover, forordninger, gjeldende praksis eller myndighetsbeslutninger. Personopplysninger vi behandler i den hensikt å gjennomføre vår avtale med deg, behandles i utgangspunktet så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne administrere avtaleforholdet, utøve våre rettigheter og fullføre våre forpliktelser i forholdet til deg. For å oppfylle lovkrav, fordi du enten har gitt ditt samtykke til det, eller fordi vi har rett til å gjøre det i henhold til en interesseavveiing, kan vi i enkelte tilfeller lagre dine personopplysninger over en lengere periode.

Dine rettigheter
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, samt rett til å begjære rettelse av dine personopplysninger. 

Du har rett til, når som helst, å tilbakekalle et gitt samtykke om behandling av personopplysninger med effekt fra og med tilbakekallelsen er gjort. Du har også rett til, når som helst, å innvende mot behandlingen av dine personopplysninger for direktemarkedsføring. 

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger har du rett til å klage overfor Datatilsynet eller en annen tilsynsmyndighet som utøver tilsyn med selskapers håndtering av personopplysninger.

Kontakt oss
Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, i henhold til ovennevnte, eller på annen måte ønsker å komme i kontakt med oss angående vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte vår Kundeservice på e-post Kundeservice@jm.no

Informasjonskapsler - Cookies

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Disse informasjonskapslene brukes til ulike funksjoner som bestilling av informasjonsmateriell, språkvalg og innsamling av informasjon for å forstå hvordan du bruker sidene for å hjelpe JM å forbedre nettstedet. Som besøkende på nettstedet, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler ved at nettleseren er satt til å tillate at informasjonskapsler blir mottatt. Hvis du ikke aksepterer cookies, kan du deaktivere informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Dette betyr imidlertid at funksjonaliteten til siden, kan være noe begrenset. Les mer om cookies på jm.no

Varemerkeinformasjon

Alle navn, logoer og varemerker tilhører JM, deres morselskap, relaterte selskap, lisensgivere eller joint venture-selskap.

JMs varemerke og varemerkesnavn får bare benyttes i samsvar med hva som angis i disse vilkår eller med i forveien skriftlig tillatelse gitt av JM. All benyttelse av JM ABs varemerke i annonsering og markedsføring av JMs produkter krever formell tillatelse.