JM does not take responsibility for the translation

Personopplysninger vi lagrer

I din kontakt med JM vil du kunne komme til å levere visse personopplysninger til oss, bl.a. i sammenheng med at du melder interesse for et boligprosjekt, blir VIP-kunde eller kjøper en bolig. JM behandler da personopplysninger du har gitt oss som for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse, økonomiske opplysninger, etc.

JM behandler også personopplysninger for å analysere hvordan web-området brukes, og for å analysere søkeadferd, samt for å kunne vise deg tilpasset innhold. Slike opplysninger behandles kun i en form som ikke kan identifisere deg som individ.

Personopplysningene vi lagrer om deg avhenger av hvilken eller hvilke kategorier du tilhører. Oversikten under viser hvilke opplysninger vi kan lagre for ulike kategorier av registrerte personer, men merk at det i mange tilfeller lagres mindre informasjon enn oversikten viser.

Interessent
Navn, telefon, epost 

VIP-kunde
Navn, adresse, telefon, epost 

Boligkjøper
Navn, adresse, telefon, epost, personnummer, bilde, korrespondanse, bankopplysninger, kredittopplysninger, finansieringsbevis, kopi av legitimasjon, kjønn 

Fullmektig
Navn, personnummer. 

Leietaker
Navn, adresse, telefon, epost, korrespondanse, bankopplysninger, kopi av legitimasjon, kjønn 

Ansatt hos leverandør
Navn, adresse, telefon, epost, korrespondanse 

Besøkende hovedkontor
Navn, telefon 

Besøkende byggeplass
Navn, informasjon fra HMS-kort 

Tidligere ansatte
Navn, adresse, telefon, epost, personnummer, bilde, korrespondanse, bankopplysninger, kontaktinformasjon til pårørende, kopi av legitimasjon, kjønn, informasjon fra CV, utdannelse, jobberfaring, resultater fra tester, inntekt, organisasjonstilhørighet, sykemeldinger

Jobbsøkere
Navn, adresse, telefon, epost, personnummer, bilde, kjønn, informasjon fra CV, utdannelse, jobberfaring, resultater fra tester 

Pårørende
Navn, telefon, relasjon