JM does not take responsibility for the translation

JM SOM SAMARBEIDSPARTNER

Å bygge hus og lokalsamfunn er i stor grad et spørsmål om tillit. Langsiktig tillit sådan; våre hus skal jo stå i minst hundre år og være til nytte for de som bor der og for samfunnet i sin helhet. Dette gjelder naturligvis også våre øvrige interne og eksterne kontakter. Gjensidig tillit gir helt enkelt et bedre samarbeid.

Ønsker du å bli leverandør til JM? Legg igjen en interessemelding her.

HVORFOR ER JM EN GOD SAMARBEIDSPARTNER FOR DEG SOM LEVERANDØR? 

- Vi har store samlede volumer på standardiserte produkter.
- Vi driver utviklingsarbeid sammen med våre leverandører.
- Vi er en økonomisk sterk bestiller.
- Vi har lang planleggingshorisont – unikt i bransjen.
- Vi har lange avtaletider med høy avtalelojalitet.
- Vi har et sterkt varemerke.

VÅR INNKJØPSPOLICY

Vår posisjon i markedet innebærer stordriftsfordeler som vi må ivareta. Derfor er det også viktig at våre innkjøp sikrer kundeverdi i like stor utstrekning som våre ressursbehov. Kvalitetskravene gjelder alt fra leveranse-sikkerhet til direktiver gjeldende miljø og etikk. Dette flyter naturligvis best når dyktige innkjøpere samarbeider med konkurransedyktige leverandører.

Som så ofte ellers handler det om å være lydhør for synspunkter og ønsker fra både medarbeidere og kunder. Dette kan innebære at vi finner nye muligheter til å videreutvikle både prosesser og produkter sammen med våre leverandører.

JMs innkjøpspolicy 

MILJØKRAV TIL RAMMEAVTALEPARTNERE 

En stor del av JMs miljøbelastning skjer via våre eksterne samarbeidspartnere, slik som under-entreprenører og material-leverandører. Ved hjelp av JMs miljøvaredatebase – vårt eget system for miljøvurdering – kontrollerer vi konstant innkjøpt materiale. Kriteriene for det kjemiske innholdet er utviklet innen rammene for BASTA – byggsektorens felles database for å avvikle farlige emner.

Produkter som inngår i en rammeavtale gjennomgår denne granskningen før vi tegner avtale. Rammeavtalepartnere gjennomgår også en bærekraft-evaluering av foretaket for å sikre at det har rutiner for blant annet avfallshåndtering og dokumentasjon, samt at de har et internt miljøarbeid. Et krav er for eksempel at våre rammeavtalepartnere skal ha en egen miljøpolicy.