JM does not take responsibility for the translation

Leverandørfakturaer

JM arbeider kontinuerlig med å effektivisere håndteringen av leverandørfakturaer.

Fakturering

JM ønsker derfor å motta fakturaene elektronisk, og da på EHF-format (Elektronisk Handels Format). Fakturaene må være utstedt til korrekt juridisk enhet » og skal alltid merkes med en av JMs kostnadsbærere (se lengre ned i dokumentet).

Korrekt merking av fakturaer

For at dine fakturaer skal få raskest mulig behandling hos oss, er det viktig at alle fakturaer stiles til korrekt selskap og er merket med korrekt referanse og kostnadsbærer ».

Ytterligere info om fakturaer på EHF-format finnes i dokumentet JM EHF-aktivering ».

JM forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket. Alle elektroniske fakturaer (EHF) som ikke inneholder korrekt kostnadsbærer i feltet "AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID" vil automatisk bli avvist. JM aksepterer ikke purregebyr eller morarenter dette måtte medføre. For eventuelle spørsmål: Ta kontakt på e-post: faktura@jm.no

Originalfaktura som vedlagt PDF

JM ønsker at «originalfaktura» i PDF ligger vedlagt EHF-fakturaen.

Betalingsbetingelser

JM opererer med minimum 30 dagers betalingsbetingelse, om ikke annet er avtalt. Dette sikrer tilstrekkelig tid for din faktura til å bli mottatt, behandlet og utbetalt.

Samlefakturaer

JM aksepterer ikke fakturaer med flere enn en (1) kostnadsbærer ».
JM kan ta imot samlefaktura i de tilfeller flere leverte tjenester og/eller produkter leveres ved ett eller flere tilfeller til en og samme kostnadsbærer.

Tilbakebetaling / innbetaling til JM

Ved eventuelle tilbakebetalinger / innbetalinger til JM skal det alltid utstedes en kredittfaktura.

Fakturaadresse

Fakturaadresse til alle JMs norske selskaper er: Postboks 453, 1327 Lysaker

Faktura på e-post

Dersom faktura ikke kan sendes på EHF-format, kan faktura sendes på e-post.
PDF-faktura på e-post til faktura@jm.no Følgende krav må da oppfylles:

o Faktura og vedlegg som ett PDF-dokument
o PDF-fil med høy oppløsning, 300 DPI
o Sendes det flere fakturaer i samme mail, må de deles i en PDF-fil pr. faktura
o Tilleggsopplysninger i mail blir ikke overført til det elektroniske fakturaflytsystemet sammen med fakturaen