JM does not take responsibility for the translation

Referanse og kostnadsbærer

I EHF-formatet skal disse plasseres i følgende felt:

Referanse:

Referanse (dvs. navn på bestiller) skal plasseres i feltet "Contact Name" i EHF-fakturaen. 

Kostnadsbærer:

Kostnadsbærer skal plasseres i feltet "AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID" i EHF-fakturaen. Kostnadsbærer kan være (1 av disse 3):

 • Prosjektelement: (alltid punktum (.) etter startbokstav, og etter siffer nr. 6 – se eks.)

  • P.1xxxxx.x.x (x=siffer mellom 0-9, prosjektnummer kan være lengre/kortere enn eks.)

  • E.1xxxxx.x.x (x=siffer mellom 0-9, prosjektnummer kan være lengre/kortere enn eks.)

  • NB! Merk at prosjektelement på formatet P.1xxxxx og E.1xxxxx ikke er gyldig, eksempel på gyldige prosjektelement kan være P.1xxxxx.x / P.1xxxxx.x.x / P.1xxxxx.x.x.x / E.1xxxxx.x / E.1xxxxx.x.x

 • Kostnadssted:

  • Kxxxxx (alltid bokstaven K etterfulgt av 5 siffer)

 • Eiendomsnummer:

  • Fxxxxx (alltid bokstaven F etterfulgt av 5 siffer)