JM does not take responsibility for the translation

Referanse og kostnadsbærer

I EHF-formatet skal disse plasseres i følgende felt:

Referanse:

Referanse (dvs. navn på bestiller) skal plasseres i feltet "Contact Name" i EHF-fakturaen.

Kostnadsbærer:

Kostnadsbærer skal plasseres i feltet "AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID" i EHF-fakturaen. Kostnadsbærer kan være (1 av disse 3):

Prosjektelement: (alltid punktum (.) etter startbokstav, og etter siffer nr. 6 – se eks.)
o P.1xxxxx.x.x (x=siffer mellom 0-9, prosjektnummer kan være lengre/kortere enn eks.)
o NB! Merk at prosjektelement på formatet P.1xxxxx ikke er gyldig, eksempel på gyldige prosjektelement kan være P.1xxxxx.x / P.1xxxxx.x.x / P.1xxxxx.x.x.x

Kostnadssted:
o Kxxxxx (alltid bokstaven K etterfulgt av 5 siffer)

Eiendomsnummer:
o Fxxxxx (alltid bokstaven F etterfulgt av 5 siffer)