JM does not take responsibility for the translation

Selskaper i JM som kan motta EHF-faktura

Nedenfor er en liste over hvilke av JM’s konsernselskaper som kan motta EHF-faktura og hvilket organisasjonsnummer som skal benyttes:

Selskap

Organisasjons­nummer

JM Norge AS

829 350 122

Myrvoll Torg AS

917 067 716

Grefsen Utvikling AS

982 913 209

JMNE AS

934 787 889

Son Utvikling AS

990 341 419

Torstvet Utvikling AS

959 639 159

Lillestrøm Kvartal 37 AS

935 267 269

Sundland Hageby AS

946 364 479

Husebyplatået AS

913 864 948