JM does not take responsibility for the translation

Svanemerket e-læringskurs

JMs konsulenter, de som er ansatt hos våre underentreprenører og jobber på våre byggeprosjekter, skal gjennomføre JMs to e-læringskurs om Svanemerket. Linker til kursene ligger lenger ned på denne siden.

For english version scroll down.

Å holde interne kurs om Svanemerket er en viktig del av JMs arbeid med miljømerket Svanen. Kursets hensikt er at alle som jobber med å prosjektere og bygge boligene våre, forstår hvilke krav JM må innfri for at boligene våre skal bli Svanemerket.

Å Svanemerke en bolig innebærer strenge krav til valg av materialer. Dersom vi ikke oppfyller disse kravene kan prosjektet risikere å ikke bli Svanemerket, slik som vi har lovet våre boligkjøpere.

For JMs ansatte er kursene tilgjengelige gjennom vår portal JM Competence. JMs konsulenter, de som er ansatt hos våre underleverandører og jobber på våre prosjekter, kan finne lenker til kursene nedenfor.

Svanemerket Grunnkurs

Hensikten med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hvorfor JM Svanemerker alle nye boliger og hvorfor bærekraftutfordringene er viktige for JMs fremtid. Det er også viktig at alle får kjennskap til hvilke endringer Svanemerket innebærer for alle faser, fra prosjektering, innkjøp av materialer og tjenester, produksjon og til byggeprosjektene er ferdigstilt.

Gjennomfør Svanemerket grunnkurs

Svanemerket fordypning og Produktvalg for underentreprenører

Målet med kurset er at alle som jobber med å gjennomføre JMs boligprosjekter, er inneforstått med at Svanemerket er viktig og innebærer nye arbeidsrutiner i prosjekterings- og produksjonsfasen. Det må være helt klart at valg av materialer og produkter alltid skal følge Svanenes krav.

Gjennomfør Svanemerket fordypnings kurs

English:

Nordic Swan Ecolabel - courses

Consultants and those employed by our subcontractors working at our construction sites shall also take JM's courses on the Swan. Links to the courses are located further down on this page.

Holding internal courses about the Nordic Swan Ecolabel is an important part of JM's work with eco-labeling. The most important goal of the courses is that everyone who works with planning and building our houses understands what JM is required to achieve for our houses to get their eco-labeling.

For example, only environmentally approved materials may be built into the houses. Otherwise, the completed building will not get its individual certification, a promise made to our residential customers.

For JM's employees, the courses are available through our portal JM Competence. Consultants and employees of subcontractors working at our construction sites can find links to the courses below.

Nordic Swan Ecolabel basic course

The aim of the course is to give a basic understanding of why JM ecolabels all new homes with the Nordic Swan Ecolabel and why sustainability issues are important for JM's future. But also that you get a feel for that the Nordic Swan Ecolabel entails changes for the building process, from the purchase of materials and services until the construction projects are completed.

Take the Swan Ecolabel basic course

Nordic Swan Ecolabel supplementary course on materials for subcontractors

The aim of the course is that everyone working on implementing JM's construction projects understands that the Nordic Swan Ecolabel is important and involves new work routines during the planning and construction phase. That it becomes clear that the choice of materials and products must always follow the requirements of the Nordic Swan Ecolabel.  

Take the Swan Ecolabel supplementary course

 

MILJØ

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Som en ledende prosjektutvikler av boliger er bærekraft et viktig nøkkelord for JM.

Les mer om vårt miljøarbeid

VERDIER

Les mer om etikk og verdier i JM.

Les mer