JM does not take responsibility for the translation

JM Norge kjøper Statnetts tidligere hovedkontor i Oslo

Pressemelding 01.07.2014 08.00

Boligutvikleren JM Norge og Miliarium, et selskap i Adolfsen-gruppen, har inngått avtale om kjøp av Statnetts tidligere hovedkontor på Huseby i Ullern bydel, vest i Oslo.

Statnett er selger og kjøpet gjelder hoveddelen av Statnetts eiendom på Husebyplatået, mens det er inngått en opsjonsavtale for den resterende delen av tomten. Avtalen innebærer en forskuddsbetaling fra kjøperne på 50 millioner kroner, JMs del er 25 millioner kroner, mens den resterende salgssummen blir betalt etter hvert som tomten utvikles. Den maksimale økonomiske rammen for salget kan bli omlag 700 millioner kroner. JMs andel er 50%.

Eiendommen omfatter 22 000 kvm bygningsmasse og 51 mål tomt og planlegges primært utviklet til boligformål. Samlet kan det bli om lag 600 boliger. Det legges opp til en variert leilighetsbebyggelse, kombinert med noen servicefunksjoner i den eksisterende næringsbebyggelsen. Eiendommen skal gjennom en reguleringsprosess som forventes å ta anslagsvis to-tre år.

Avtalen om utvikling av nye attraktive boliger og et godt bomiljø vest i Oslo inngår i JMs vekststrategi i Norge og vil samtidig være et godt bidrag til boligforsyningen i en raskt voksende hovedstad, sier Magnus Berg, administrerende direktør i JM Norge.

For ytterligere informasjon – kontakt.

Magnus Berg, adm. dir JM Norge +46 734325453

Anders Stålhammar, Kommunikationschef, +46 8-782 19 18

Kjell Kvarekvål, Kommunikasjonsansvarlig JM Norge. + 47 92 81 23 19

   JM Norge AS er en av Norges største boligutviklere. Virksomheten strekker seg over store deler av Sør-Norge, fordelt på områdene Stor-Oslo (Oslo, Akershus, Buskerud), Vestfold, Telemark, Rogaland og Bergen. JM Norge inngår i børsnoterte nordiske JM AB som i 2013 omsatte for om lag 13 mrd SEK og solgte 3265 boliger. Virksomheten i Norge omsatte i 2013 for 2,5 mrd NOK, hadde 1133 boliger under produksjon og har om lag 350 medarbeidere.