JM does not take responsibility for the translation

JM miljømerker alle nye boliger med Svanemerket

PRESSEMELDING 16.02.2018

Alle boligene i JMs nye prosjekter i hele Norden skal svanemerkes. Hensikten er å synliggjøre konsernets langsiktige arbeid for godt miljø og bærekraftig utvikling. 

– Vi er det første nordiske byggefirmaet som svanemerker hele konsernets boligproduksjon. Dette er et naturlig skritt på veien mot å være markedsleder i bærekraftig boligbygging, sier Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge. 

Miljømerkingen gjennomføres også for de øvrige delene av JMs virksomheter – utenfor Norge. Miljøsertifiseringen av prosjektene innebærer en løpende vurdering av JMs miljøarbeid – for eksempel valg av bærekraftige materialer som gir et godt innemiljø. Svanemerkingen innebærer også at boligene er bygget fuktsikre, har god ventilasjon og godt dagslys.

 Det betyr mye for en mer bærekraftig nordisk byggevirksomhet at JM nå utelukkende skal bygge svanemerkede boliger i alle de nordiske landene de er representert, sier Anders Ødegaard Gammelsrud, lisensieringssjef i Svanemerket i Norge.

JM har jobbet målrettet for å redusere den miljø- og klimamessige konsekvensen av sin virksomhet og boligene konsernet bygger siden begynnelsen av 1990-tallet. Siden hhv 2008 (Sverige) og 2012 (Norge) har selskapet bygget hus som trenger 25 prosent mindre tilført energi enn myndighetskravene tilsier. Sammenlignet med 1990, har JM nå klart å halvere utslippene av klimagasser. Målet er at utslippene av klimagasser skal være nær null i 2030. 

– Vi har hatt et strukturert miljøarbeid i mange år. Dermed var det forholdsvis enkelt å tilpasse virksomheten i henhold til kravene for å oppnå Svanemerking av våre prosjekter, sier Yvonne Høgetveit, direktør for Innkjøp og Virksomhetsutvikling i JM Norge.

JM Norge har nå mottatt grunnlisens for det offisielle, nordiske miljømerket Svanemerket. Også for JM i Sverige og i Finland er grunnlisens på plass, hhv i slutten av desember og i januar. I tillegg vil tilpasningene som blir gjort for hvert enkelt byggeprosjekt måtte oppfylle kravene til å bli svanesertifisert. Sertifiseringen utføres av Miljømerking Norge.

Alle byggeprosjekter som JM begynner å prosjektere i 2018, vil bli Svanemerket. Boliger som JM har bygget de siste årene har praktisk talt samme ytelse som kreves for Svanemerking, men vil ikke kunne sertifiseres i etterkant.

VED SPØRSMÅL, VENNLIGST KONTAKT:

Martin Asp, adm. dir i JM Norge, 920 30 934.

Kjell Kvarekvål, direktør for markedskommunikasjon i JM Norge, 928 12 319.

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM skal i all virksomhet arbeide for langsiktig bærekraft. Vi omsetter for cirka 17 milliarder svenske kroner og har cirka 2 500 medarbeidere. JM AB er et allmennselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap. Mer informasjon på www.jm.no eller www.jm.se.