JM does not take responsibility for the translation

Sterk finansiell posisjon gir solid utgangspunkt

JM Norges operative inntekter økte til 3 244 MSEK (3 056) og driftsresultatet økte til 273 MSEK (227). Driftsmarginen økte til 8,4% (7,4%). JM Norges virksomhet representerer 18% av JM-konsernets totale inntekter på 17 008 MSEK (15 752) og 12% av konsernets driftsresultat på 2 194 MSEK (1540).

I fjerde kvartal i fjor igangsatte Norge 279 (136) boliger og det ble solgt 126 (149) boliger. For hele 2017 igangsatte JM i Norge 621 boliger (643) og solgte 472 (705).     

-        JM Norge fortsetter å vokse med lønnsomhet. Vi registrerer med glede at vi for tredje år på rad har oppnådd et historisk bra driftsresultat samtidig som vi har hatt fornøyde kunder. I løpet av året har vi fortsatt å bygge opp vår byggerettsportefølje samt å utvikle reguleringsplaner for større prosjekter. For et av dem, Myrvoll stasjon, hadde vi både salgsstart og byggestart i fjerde kvartal. Markedet har vært avventende spesielt i Oslo og i Bergen, men hittil har vi truffet markedet godt med våre produkter.

Ved inngangen til 2018 hadde JM i Norge 1193 (1203) boliger under produksjon. JM Norges tomtereserve økte til 7600 (6700) boliger.

VED SPØRSMÅL, VENNLIGST KONTAKT:

Martin Asp, adm. dir i JM Norge, 920 30 934.

Kjell Kvarekvål, direktør for markedskommunikasjon i JM Norge, 928 12 319.

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM skal i all virksomhet arbeide for langsiktig bærekraft. Vi omsetter for cirka 17 milliarder svenske kroner og har cirka 2 500 medarbeidere. JM AB er et allmennselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap. Mer informasjon på www.jm.no eller www.jm.se.