JM does not take responsibility for the translation

JM kjøper eiendom i Trondheim

Pressemelding 26.03.2019 08.00

JM kjøper eiendom i Trondheim. Eiendommen er regulert og har mulighet til en utbygging av om lag 170 boliger.  

Kjøpet er på cirka 90 MSEK og vil vises under første kvartal 2019 innen forretningsområdet JM Utland. Betaling skjer i løpet av andre kvartal 2019.

Eiendommen ligger i Brundalen/Charlottenlund, sentralt i østre Trondheim og er en del av et større utviklingsområde, Granås øst. Det planlegges for totalt cirka 800 boliger i området.

Eiendommen ligger nær kollektivtrafikk og skole.

– Med dette kjøpet får vi et godt fotfeste i Trondheim. Vi planlegger salgsstart for JMs prosjekt på Granås øst, Strindalia, allerede til sommeren. Det skal bli flott å komme i gang med vårt første prosjekt. Dette blir også Trondheims første Svanemerkete boliger på markedet sier Thomas Børnich, regiondirektør JM Norge region vest.

JM Svanemerker alle nye boliger i Sverige, Norge og Finland. JM er dermed den første nordiske boligbygger som Svanemerker hele sin produksjon av boliger.

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM skal i all virksomhet arbeide for langsiktig bærekraft. Vi omsetter for cirka 16 milliarder svenske kroner og har cirka 2 600 medarbeidere. JM AB er et allmennselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap. Mer informasjon på www.jm.no.