JM does not take responsibility for the translation
Kundetilfredshet er økende blant boligkjøpere

Kundetilfredshet er økende blant boligkjøpere

- Sterkt fokus på fornøyde kunder styrker bygge- og eiendomsbransjen i Norge, sier Kjell Kvarekvål i JM.

30.10.2018

Det Norske Byggemøtet 2018 ble avholdt på Ullevål Meet onsdag 17. oktober, og formålet var å gi et innblikk i «beste praksis» fra bygge- og eiendomsbransjen i Norge, tips om hvordan man legger en bærekraftig strategi og innsikt i internasjonale trender.

Under møtet oppdaterte norske og internasjonale foredragsholdere status for Norge og resten av verden med spesielt fokus på arbeidsprosesser og bærekraftig utvikling.

Kjell Kvarekvål, JM Norge. Foto: Bygg Reis Deg

Kjell Kvarekvål, direktør Markedskommunikasjon i JM Norge, holdt innlegg om målstyrt KTI-arbeid. Dette betyr å ha fokus på fornøyde kunder (Kunde Tilfredshets Indeks), basert på Prognosesenterets uavhengige målinger.

BOLIGBRANSJEN ER PÅ VEI OPP

– Det er positivt at kundetilfredsheten blant boligkjøperne generelt er blitt bedre, sa Kjell Kvarekvål.  Vi synes det er hyggelig for bransjen at resultatene er bedre enn i fjor. Det viser at bransjen er på vei opp. Det er seriøsitetsarbeid når vi jobber for tilfredse kunder, og det løfter bransjen. 

Det Norske Byggemøtet skal være en møteplass for bedrifter og bedriftsledere som vil være med på et tettere samarbeid mellom ulike aktører i byggeprosessen. Ved hjelp av dette samarbeidet kan konkurransekraften styrkes innen norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring.

– Det er seriøsitetsarbeid når vi jobber for tilfredse kunder, og det løfter bransjen.

– Her skal vi i bransjen inspirere hverandre, motivere til økt samhandling og sammen jobbe for at Norge blir verdens mest bærekraftige byggeindustri, fortalte Kjell Kvarekvål, som også deltok i regi av Bygg21.

Kvarekvåls foredrag under temaet Analyser og hypoteser om fremtiden gir innspill videre til ByggPuls-rapporten, den er et resultat av en av Bygg21-anbefalingene som JM har vært med å gi.

– ByggPuls er det nye analyseverktøyet som skal måle den reelle produktiviteten i næringen, sa Kjell Kvarekvål videre.

GULLHAMMEREN I REGI AV BYGG21 BLE DELT UT FOR FØRSTE GANG

Under Det Norske Byggemøtet 2018 fikk deltagere og tilhørere møte de 10 finalistene som ble nominert til Gullhammeren 2018 i 5 ulike kategorier.

Monica Meland og Sissel Leire. Foto: bygg.no

Deltagerne fikk være med å bestemme på direkten hvem av dem som skulle motta dette gjeve trofeet for Beste praksis av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og Sissel Leire i Bygg21.

– Denne næringen er en av de viktigste vi har. Dere gir oss gode boliger, arbeidsplasser og uteområder.

– Dette er en pris som går til de som har utmerket seg, og som har gjort det aller best i næringen i året som har gått, sa ministeren under utdelingen.

Årets vinnere av Gullhammeren. Foto: bygg.no

Gullhammerens første vinnere

Plan og byggeprosesser: Kirsten Welschemeyer, MAD Architects Stavanger
Kvalitet og Bærekraft: Omsorgsbygg Oslo KF for Lia Barnehage
Kompetanse: Fagskolen Oslo Akershus, avd. Byggfag
Industrialisering: Sykehuset i Vestfold HF, Tønsbergprosjektet
Samhandling: Universitetsmuseet i Bergen. Prosjektleder Fredrik Nilsen, OBAS Vest og Geir Torsæter, Statsbygg

JM OG BYGG21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

Bygg21 består av seks arbeidsgrupper som skal levere rapporter, og JM har bidratt til to av disse. JM har bidratt til rapportene «Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling» og «Gode bygg og områder – for helsen, miljøet og lommeboken».

Les mer om JMs deltagelse i Bygg21 i denne artikkelen:

JM BIDRAR TIL FORBEDRINGER I BYGGEBRANSJEN